5. állomás

 
 

Ligetes park

Őshonos fásszárúak:

A területen található fák nagy része nem őshonos, a korábbi törmeléklejtő erdő jellegzetes gyertyános-tölgyes állománya jelentősen megritkult a város térhódítását követő fakitermelés, valamint az agyag és mészkőbányászat megjelenése miatt.

Betelepült fásszárúak:

Az 1900-as évek elején kialakított angolkert jelentősen megnövelte a fajgazdagságot, így jelenleg megfigyelhető korai és mezei juhar, továbbá virágos kőris, vadgesztenye, dió, fehér akác, fekete nyár és végül a bálványfa. A terület talajtani sajátosságainak megfelelően a szárazságtűrők vannak többségben.

Őshonos lágyszárúak:

Az erdei környezetben ritka aljnövényzet kevés lágyszárú fajnak kedvez, többségük az itteni tisztáson figyelhető meg.

Betelepült lágyszárúak:

Az elmúlt évszázadban egyre sűrűbbé váló erdőben azok a fajok maradtak meg leginkább, melyek árnyéktűrők. Legnagyobb egyedszámban a borostyán lelhető fel.

Bioindikációs eljárás:

A tanösvény területén a növényekhez kapcsolódóan elvégezhető egy egyszerű feladat. Az antropogén hatásoknak kitett erdős területeken a levegő kén-dioxid tartalmának következménye az ún. levélnekrózis. Figyeljük meg (természetesen csak a vegetációs időszakban) hogy mely növények levelei barnulnak! Ez a jele ugyanis a nekrózisnak. Az alábbi sematikus ábra segíti a felismerést: